Knapp-choke


Äntligen slipper du dras med en irriterande chokevajer! Här är den
"cleana" lösningen för ditt bygge. Finns till både HSR och Harley CV.


På Harley CV40

Lång knappchoke monterad på modern CV40.
Kort knappchoke skulle också fungerat här!